ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง2561
นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,16:05   อ่าน 137 ครั้ง