ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างคำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายท่าตู, 1

แจ้งแต่โรงเรียนดาวน์โหลดร่างคำสั้่งเพื่อเข้าประชุม  วันที่  23  กันยายน 2559  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม ศุูนย์บริการ ท่าตูม ชุมพลบุรี  (Subsatation)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,21:23   อ่าน 535 ครั้ง