ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุวรรณรัตน์ ปินะถา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

กาญจนา แสงเทพ
พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทรา ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง