ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพีรศรี มาลีหวล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

สุวรรณรัตน์ ปินะถา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1